Referat fra Årsmøtet på Hotell Nesbyen mandag 9. mai 2022

Frammøtte 17 medlemmer (inkl. Styret) Bernt Gløtberget, Oddvar Solheim, Elaine Sevre, Sissel Løkken, Ingrid Stensrud Hansen, Alf Majormoen, Kjell Aurstad, Kjell Aamodt, Tor Magnussen, Nils Halvard Bråten, Sigmund Øen, Eva Spildrejorde Aasen, Erna Borgersen, Anne Grethe Haugen, Sissel Høgli, Mona Garborg og Kristian Karlsen. Styrets leder ønsket velkommen.

Sak 1 Godkjennelse av innkalling Vedtak: Innkalling ble enstemmig godkjent.

Sak 2 Valg av møteleder og sekretær Nils Halvard Bråten ble valgt til møteleder og Kristian Karlsen til sekretær.

Sak 3 Valg av 2 til å underskrive protokoll Sigmund Øen og Tor Magnussen ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 4 Styrets beretning Møteleder gikk gjennom Årsmeldingen for 2021 og 2022. Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

Sak 5 Regnskap Møteleder gikk gjennom regnskap og revisjonserklæring for 2021 og 2022. Generalforsamlingen stemte over Styrets forslag til regnskap. Vedtak: Regnskap for 2021 og 2022 ble enstemmig godkjent.

Sak 6 Fastsettelse av kontingent Medlemskontingenten er kr. 100 for enslige og kr. 150 for samboere/ektefeller. Vedtak: Medlemskontingenten blir uendret.

Sak 7 Innkomne saker Ingen saker var kommet inn.

Sak 8 Valg av leder, styremedlemmer, varamedlemmer og revisor            Valgkomiteens forslag til nytt styre: Leder: Nils Halvard Bråten Kasserer: Eva Aasen Styremedlem: Anne Grethe Larsen Styremedlem: Kristian Karlsen Styremedlem: Ingrid Stensrud Hansen Varamedlem: Arvid Syversen Varamedlem: Gro Skulason Varamedlem: Oddvar Solheim Revisor: Gunnar Åmellem Alle ble valgt til 2024. Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 9 Valg av 3 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomiteen                              Forslag til valgkomite: Leder: Elling Buøen Medlem: Kjell Larsen Medlem: Bjarne Livgård Varamedlem: Anne Marit Karp (ny) Alle ble valgt til 2024. Det ble stemt over forslaget. Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Årsmøte ble avsluttet kl. 16:15. Etter Generalforsamlingen ble det holdt medlemsmøte